NASZ ZESPÓŁ

Piotr Merkel

Pasjonat i praktyk zmian w organizacji – 25 lat doświadczenia jako Konsultant, Interim Manager, Kierownik Projektu, w różnych branżach i obszarach zarządzania (m.in.: sprzedaż i obsługa klienta, business development, strategia, procesy biznesowe, restrukturyzacja, zarządzanie kosztami, poprawa efektywności).

Od stycznia 2014 do marca 2015 jako Kierownik Projektu NPS w ENERGA Obrót był odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wartością Klienta. Brał udział w opracowaniu założeń i przygotowaniu realizacji badań satysfakcji i lojalności klientów wg metody tzw. zdekomponowanego NPS.
Od 2008 do 2013, jako doradca, pełnomocnik zarządu i kierownik projektu w spółkach Energa Obsługa i Sprzedaż oraz Energa Obrót był czynnie zaangażowany w tworzenie modelu obsługi klienta i sprzedaży w Grupie Energa, oraz liczne projekty i działania operacyjne związane z opracowaniem strategii biznesowej, wdrożeniem nowej struktury organizacyjnej, restrukturyzacją, optymalizacją kosztów, doskonaleniem standardów obsługi klienta. W 2001-2003 przygotował i wdrażał Program „Praca za Pracowników” – unikalny projekt outsourcingowo – outplacementowy, obejmujący ponad 5 tys. pracowników Pionu Sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.

Organizował i prowadził programy i sesje szkoleniowe oraz występował jako prelegent na konferencjach z zakresu strategii biznesowej, organizacji sprzedaży i obsługi klienta, CX, outsourcingu, zarządzania procesowego. Przygotowywał i realizował liczne projekty doradcze z zakresu strategii biznesowej, organizacji, badań rynku i badań klienta w firmach polskich i zagranicznych.